Trimbak Mukut

"One of the divine Jyotirlinga among Twelve Jyotirlingas in India"
trimbak Mukut

tripindi shradha puja at trimbakeshwar|Telugu|త్రయంబకేశ్వర్ వద్ద త్రిపిండి శ్రద్ద పూజ

tripindi shradha puja at trimbakeshwar|Telugu

త్రయంబకేశ్వర్ వద్ద త్రిపిండి శ్రద్ద పూజ

త్రిపిండి శ్రద్ధ పూజ

త్రిపిండి శ్రద్ధ పూజ పిండ్ దాన్గత మూడు తరాల నుండి కుటుంబంలో ఎవరైనా చాలా చిన్న వయస్సులో లేదా వృద్ధాప్యంలో మరణించినట్లయితే, ఆత్మలు మనకు సమస్యలను కలిగిస్తాయిమూడు సంవత్సరాలు నిరంతరాయంగా, కర్మను నిష్క్రమించిన ఆత్మలకు చేయకపోతే, చనిపోయినవారికి కోపం వస్తుంది, కాబట్టి వారిని శాంతింపజేయడానికి, నైవేద్యాన్ని ప్రధానంగా చేస్తారుహిందూ సంస్కృతిలో ఇది చాలా ముఖ్యమైన ఆచారం.
ప్రాచీన గ్రంధమైన శ్రద్ధా కమల్కర్ ప్రకారం, పూర్వీకుల శ్రాద్ధ సంవత్సరానికి రెండుసార్లు చేయాలి. ఇది చాలా సంవత్సరాలు చేయకపోతే, పూర్వీకులు సంతోషంగా ఉంటారు, ఇది తరువాతి తరాలకు వివిధ సమస్యలను కలిగిస్తుంది.
 
త్రిపిండి శ్రద్ధ పూర్వీకులు (తండ్రి-తల్లి, తాత-అమ్మమ్మ మరియు ముత్తాతలు) వంటి గత మూడు తరాల వారిని సంతృప్తి పరచడానికి సంబంధించినదని చాలా మంది అనుకుంటారు, కానీ ఇది కేవలం మూడు తరాల కోసం కాదు.  ఆత్మ తన జీవితంలో తృప్తి చెంది మరణించిందో, అలాంటి ఆత్మలు వారి భవిష్యత్తు తరాలను ఇబ్బంది పెడతాయి. త్రయంబకేశ్వర్ వద్ద "త్రిపిండి శ్రాధ" అనే  ఆచారాన్ని నిర్వహించడం ద్వారా అలాంటి ఆత్మలను శాశ్వతమైన ఆత్మలోకి పంపవచ్చు .
త్రయంబకేశ్వర్‌లో ఉత్తమ త్రిపిండి శ్రద్ద పూజ పండిట్:
త్రయంబకేశ్వరంలో పూజలు చేయడానికి యుగయుగాల నుండి అధికారం కలిగి ఉన్నారు మరియు పండిట్జీ చేసే పూజలు సంతృప్తిని కలిగిస్తాయి మరియు సంతృప్తిని కలిగిస్తాయి.
మీ సమస్యకు పరిష్కారం. మీరు అత్యంత ప్రామాణికమైన మూలాన్ని చేరుకోవాలని మేము కోరుకుంటున్నాము.

త్రిపిండి శ్రద్ద పూజ ప్రయోజనాలు:
పూర్వీకుల ఆశీర్వాదం వల్ల కుటుంబ సభ్యులకు, కుటుంబ సభ్యులకు సుఖ సంతోషాలు, శాంతి, ఐశ్వర్యం, ఆరోగ్యం చేకూరుతుంది. పూజ వలన వృత్తి జీవితంలో పురోభివృద్ధి పొందుతారు. 
వృత్తిపరమైన లేదా వృత్తి జీవితం, వివాహం, విద్యకు సంబంధించిన అన్ని సమస్యలు మరియు సమస్యలు పరిష్కరించబడతాయి.
మరణించిన తరువాత, ఒక వ్యక్తి తన పూర్వీకులకు త్రిపిండి శ్రాద్ధ వ్రతం చేస్తే ఉచిత మోక్షాన్ని పొందుతాడు.

త్రిపిండి శ్రద్ద పూజ ప్రయోజనాలు క్రిందివి:
ఇది అవరోహణ సమయానికి మోక్షాన్ని మరియు శాంతిని ఇస్తుంది.
వృత్తి జీవితంలో పురోగతి సాధిస్తారు.
వృత్తిపరమైన లేదా వృత్తి జీవితం, వివాహం, విద్యకు సంబంధించిన అన్ని సమస్యలు మరియు సమస్యలు పరిష్కరించబడతాయి.
స్థిరత్వాన్ని సృష్టిస్తుంది మరియు శ్రేయస్సును పెంచుతుంది.
కుటుంబంలో అసహజ మరియు ఆకస్మిక మరణాల నుండి రక్షించవచ్చు.
మంచి వివాహ ప్రతిపాదనకు అవకాశాలు.

 

 

 

13 Mar '24 Wednesday

Mahalaxmi Temple Kolhapur | Shakti Peeth In India

mahalaxmi temple kolhapur

Mahalaxmi Temple Kolhapur, Shakti Peeth In India | Maharashtra

Mahalaxmi Temple Kolhapur is one of the 52 Shakti Peethas in all of India and one of the important three-and-a-half Shakti Peethas of Maharashtra. All Shakti Peetha temples in India represent the Goddess Shakti i.e, Sati or Parvati, wife of Mahadev.

Kolhapur Mahalaxmi Shaktipeeth is one of the many significant pilgrimage sites in India. Mahalaxmi Mandir is also known as Ambabai Mandir. As Mahalakshmi is the wife of Lord Vishnu, Hence, the custom of visiting Venkateswara temple in Tirumala (Balaji temple)  and Mahalakshmi in Kolhapur is followed in Hinduism. In Skanda Purana Goddess Kolhapur Mahalakshmi is composed as “Om Karveer Niwasini Namah” “Om Sesha Vasuki Sansevyaya Namah”.

Ambabai (Mahalakshmi) of Kolhapur is the Kuldaiwat( Family God)of many families in India.

Chhatrapati Shivaji Maharaj and Sambhaji Maharaj ruled this place for many years.

 

Architecture Of Kolhapur Mahalaxmi Temple 

The architecture of Kolhapur Shaktipeeth Temple belongs to the Chalukya Empire and it is said that the temple was first built by Karnadeva around 700 AD. The Mahalakshmi idol of Kolhapur is made of sandstone and weighs 40 kilograms. The goddess wears a beautiful jeweled crown on her head. The height of Mahalaxmi goddess idol is about 2 feet 9 inches tall.  Shree Mahalakshmi Devi's vehicle Lion, made of stone stands behind the Idol of the goddess. Shree Mahalakshmi Devi has four hands holding Mahalunga fruit (lemon fruit), Kaumodaki (mace), a shield, and a Panpatra. In Hinduism, almost all sacred idols are seen facing east or north. But Shree Mahalakshmi faces west. It is the architect's excellence, on 6 days from January 31st to February 2nd and November 9th to 11th, the rays of the sun coming from the Mahadwar fall directly on the face of the goddess Mahalakshmi. These days are celebrated as Kironotsav in Kolhapur Shakti Peeth temple.

The walls of the Kolhapur Shaktipeeth temple have beautiful carvings of niches and flowers. There are beautiful dancing nymphs whom we know as the yoginis.

Above the Garbhagruha it has an upper temple with an idol of Lord Ganesha and a Shiva linga in front known as Matulinga. An idol of Lord Shankara's vehicle Nandi stands outside the gabhara. Sri Yantra is seen carved on a wall inside the temple which is covered with glass for safety.

Under the tallest Mandapa in the east is the idol of Goddess Mahalakshmi. Under the central mandapa is the Kurma mandap and under the western mandapam is the Ganapati Chowk.

At a distance from the arches of the Garbhagruha is another entrance gate made of black stone, the entire temple's weight rests on this framework and this gate is considered a symbol of Shiva and Shakti. 

The Kolhapur Mahalakshmi Temple was beautified in the 11th century by King Gandharaditya of the Silahara dynasty, he built a path to circumambulate Goddess Mahalakshmi. There are two domes of Goddess Saraswati and Mahakali on the north and south are connected by a circuitous route.

 

Rang Mandap

 Rang Mandap is hexagonal and it is divided into two parts. The temple where the first toran (तोरण) is built is called the Rang Mandap. The very beginning of the first toran (तोरण)is called the Darshan Mandapa and from here we can have the closest view of the idol of Goddess Mahalakshmi (Ambabai).

Kurma Mandap

After that, the second part of the temple i.e., Kurma Mandap, is called Kurma because of the turtle (Kurma) sitting there. At this place, devotees who come for darshan are sprinkled with Tirtha from Shankh, so now this mandap is also called Shankhatirtha Mandap. 

Both, Rang Mandap and Kurma Mandap have many dutifully carved pillars built from basalt Carnatic stone and black Kadappa stone.

Ganapati Chowk : 

The third part of the temple is called Ganapati Chowk. In the area of Ganpati Chauk, there is a temple of Lord Ganesha and an idol of Rishi Agasti with his wife Lopamudra.

King Singhan of the Yadav dynasty built this Kurma Mandap and Ganapati. The portion from Shree Mahalakshmi Devi Temple to Ganapati Chowk is built with black stone and further construction was done with wood during the Maratha period.

Garud Mandapa:

The outermost temple called Garuda Mandap was added by Daji Pandit between 1838 and 1843.

In the north, Rajshree Shahumharaj has built Ghati Darwaza with a big bell.  Kolhapur Mahalakshmi Devi Temple has several smaller temples. In 1941, Shrimant Jagirdar Babasaheb Ghatge installed the idol of nine planets (navgraha) on the left side after entering through Ghati Darwaza. On a high stone, there are idols of the Sun God, Shivlinga, Naugraha, Mahishasuramardini, and Sheshashahi Vishnu Temple. On the south side near the university gate, there are small temples of Kalabhairava, Radhakrishna, Siddhivinayak, Tuljabhavani, Lakshmi-Narayana, Annapurna, Indrasabha, Rameshwar, Narayanaswami Maharaj, various deities.

Chhatrapati Shivaji Maharaj’s daughter-in-law Tarabaie made a canon near the northern entrance of the Kolhapur Mahalaxmi Devi Temple. This canon is fired on certain days to salute Goddess Mahalakshmi. There are two water tanks named Manikarnika and Kashi in the Kolhapur Shaktipeeth temple area.

Kolhapurc Temple is surrounded by a pentagonal wall and this wall has 4 entrances. The idol of the goddess is easily visible from the main entrance in the west.

 

Kolhapur Mahalaxmi (Ambabaie) Daily Pooja: 

Mahalaxmi Temple Kolhapur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Three and a half Shaktipeeths in Maharashtra are given special religious importance. Many people come from far away to visit these temples to take vows and fulfill their wishes. A divine couple resides in the Kolhapur Shaktipeeth Mandir (Temple of Ambabai). In the Kolhapur Shaktipeeth temple, Goddess Mahalksami (Ambabai) is worshiped many times a day.

 

 • Mahalaxmi Temple Kolhapur Opening Time : 4 Pm
 • Padyapuja and Mukhmarjan: 5 Am
 • Kakad Arti: Kakad Aarti is performed between 5:30 am to 6 am after mouthwash and Paduka Pooja of Goddess. In Kakad Aarti we offer butter and sugar to Goddess Mahalakshmi and the aarti begins at 5:30.
 • Morning Mahapuja: Mahapuja starts at 8:30 am by ringing the bell. In this, Panchamrit Abhishek, Shodshopachara Puja, and Khiri naivedya are offered to Mahalaksami Devi.
 • Afternoon Mahapuja: Mahapooja Starts at 11:30 Am. Panchamrut Abhishek, Shodshopchar, and Puranpoli Naivedya are offered in Mahapuja.
 • Alankar Pooja:  Alnkar Pooja starts at 1:30 Pm. In this Pooja, Mahavastra offers to the Mahalaxmi Goddess and wears traditional gold jewelry on her idol.
 • Dhuparti: The bell rings for Dhuparati at 8 pm and Dhuparati starts at 8:15. After the Dhuparti, Goddess Mahalakshmi is offered Ladu and Karanji Naivedya.
 • Shejarti:  Starts at 10:00 Pm. In this, we offer milk and sugar naivedya to Goddess Mahalaxmi at 10:15 am and the temple closes at 10:30. We call it night arti. 

Festivals Celebration in Kolhapur Mahalaxmi (Ambabaie) Temple:

 • Navratri: Navratri festival is celebrated in the month of Ashwin (October). Navratri is the biggest festival of Kolhapur Shakti Peeth temple and is celebrated with great enthusiasm. During Navratri, some Changes are made in the daily Aarti program. Goddess Mahalakshmi (Ambabaie) Abhisheka and Arti perform every morning at 8:30 Am and 11:30 Am. At 2 Pm Goddess is decorated with all ornaments. At 9:30 Pm Devi's is decorated with flowers and a procession is taken out. A police and military band is played during the Ambabaie procession and a cannon salute is given to the Mahalaxmi Goddess. On the day of Navratri, many cultural programs are held in the Mahalaxmi temple area. During these days, lakhs of devotees can be seen in the temple area
 • Lalita Panchami: Lalita Panchami is the fifth day of Navratri. On this day, at 7 am and 10 am Abhishekam of Devi is performed, and a canon salute is given to the Mahalaxmi Goddess. After that, a procession of Mahalaxmi Devi is taken out to see Trimbuli Devi, which is a short distance from the main temple. In the presence of an unmarried girl from a Patil family of Kasba Bawda, Kolhapur, a Chhatrapati (Local royal Ruler) performs Kushmandbali. In the afternoon Goddess Palkhi is brought back to the temple and arti is performed.
 • Ashtami: 8th day of Navratri is celebrated as an Ashtami. Mahalaxmi devi’s Abhishekam is done at 8:30 and 11:30 a.m. and Alankar Puja is performed as usual. Mahalakshmi Devi’s idol is kept in the Garuda Mandapam in the evening. At 9:45 a canon salute is offered to the goddess. After that, the Mahalaxmi goddess idol is placed on the throne and a procession is taken to Mahadwar Road, Bhausingji Road, Bhawani Mandap, and again to Mahadwar Road. By performing yajna puja, goddess arti is performed. This yajna puja continues till the morning of the next day. And this Pooja ends with Purnahuti. People fill Mahalakshmi's Ooti with blouse pieces, coconuts, bangles, sweets, etc
 • Navmi : Navami is the 9th day of Navratri. On this day, as usual, the Mahalaxmi Devi was anointed. Ambabai Mahalaxmi Mandir Trust has made many facilities for the comfort of the pilgrims. As the stone floor of the Mahalaxmi temple gets very hot in summer, a matting facility is provided for the devotees to stand on. The Trust has also started many donation facilities to Ambabai Mahalakshmi Temple.

Pooja Vidhi Donation Amount In Kolhapur Ambabaie Mahalaxmi Temple: 

 

Padyapuja: Rs 151 / Padyapuja fix deposit – Rs 6,001 (APPROX)

Kunkumarchan: Rs.201 / Kunkumarchan Fix Deposit – Rs.8001 (APPROX)

Panchamrit Abhishek: Rs 501/ Panchamrit Abhishek Fixed Deposit – 11,001 (APPROX)

Panchamrit Abhishek with Sari: 751 (APPROX)

Fixed deposit means, if you pay the fixed deposit amount, you can perform that Pooja at Mahalaxmi mandir for free once a year throughout your life.

 

Some Major Temples to Visit in India: 

 • Trimbakeshwar Jyotirlinga Mandir: Trimbakeshwar is located in Nashik city of Maharashtra. This historic Hindu temple is very famous for performing rituals like Kaal sarp dosh puja, Narayan Nagbali Pooja, Tripindi Shradh, and many more.  Trimbakeshwar has a legacy of Tamrpatradhari Pandit.
 • Vani Saptashrungi Devi Temple: Saptshringi Devi temple is located in the village of Vani situated near Nashik city Maharashtra. Vani Devi temple is considered as a half-shakti Peeth between the three and half-Shakti Peeth temples of Maharashtra.
 •  Tuljapur Tuljabhwani Devi Temple: Among all 51 Shaktipeeth of India, Tulhjabhwani temple of Tuljapur, Maharashtra is the second Shaktipeeth temple. 
 •  Ayodhya Ram Mandir: This Hindu temple of Lord Rama is located in Utter Pradesh. It is believed that this sacred place is the birthplace of Lord Ram.
 •  Shirdi Sai Baba Temple: Shirdi Sai Baba Temple is one of the most active pilgrimage sites in India. Shirdi is the residence of Sai Baba and also the samadhi place.
 •  Somnath Jyotirlinga Temple: Somnath Temple is considered the first Jyotirlinga temple of India. Somnath Jyotirlinga is located in Gujrat, India.
 •  Kedarnath Jyotirlinga Temple: Kedarnath Jyotirlinga is located on the Himalayas peaks near the Mandakini River. Kedarnath temple is known as the eleventh Jyotirlinga temple among the 12 Jyotirlinga of India. 

 

11 Mar '23 Saturday

Narayana Nagabali Puja In Trimbakeshwar|Telugu|నారాయణ బలి పూజ విధానం|తెలుగు

Narayan Nagabali Pooja In Trimbakeshwar|Telugu

త్రంబకేశ్వర్‌లో నారాయణ నాగబలి పూజ

"నారాయణ నాగబళీ పూజ "

శివ పురాణంలో అధ్యాయం 26 లో త్రయంబకేశ్వర జ్యోతిర్లింగం మరియు గంగా నది భూమి పై వచ్చే వర్ణన విస్తరించబడింది. సంబంధంగా త్రయంబకేశ్వరలో పూజ-అర్చన చేసి పొందిన ఫలం వివరించబడింది. త్రయంబకేశ్వరలో చేసిన అనుష్ఠాన-పూజలు విజయవంతంగా జరుగుతాయి మరియు భక్తులకు పనితీర్చితే పుణ్యం లభిస్తుంది. పుణ్య స్థలంలో పూజ-అనుష్ఠానం చేసినవారికి పాపముక్తి లభిస్తుంది మరియు పుణ్యం కూడా పొందవచ్చు.

నారాయణ నాగబళీ పూజనకు సర్వోత్తమ పండిత్జీలను అవసరమైనా అడగాలి.

ముఖ్యమైన సూచన: అన్ని యజమానులకు తెలియజేస్తూ ఉంది కేవలం త్రిమంబికేశ్వర దేవస్థానంలో వివిధ పూజా విధాలు తామ్రపత్రధారి గురువులకు మాత్రం జరపాడుతున్నారు. కేవలం వారికి ప్రాచీన మూలకాల నుండి త్రిమంబికేశ్వర దేవస్థానంలో పూజ చేయడం హక్కు ఉంది. కాకి వారి ద్వారా జరుగుతున్న పూజ మరియు దీనికి సంబంధించిన అన్య సమస్యలు మరియు తీర్పును మాకు సమాధానం ఇస్తాము. మా ప్రయత్నం ఉచిత అధికృత మూలకాల వరుసల వరకు నుండి చెందిన సందర్భాల కొరకు ఉపయోగపడేందుకు ఉంటుంది.

నారాయణ నాగబళ్ళి పూజా విధానం:

త్రయంబకేశ్వరంలో వేదానుసారంగా వివిధ పూజాలు చేయబడతాయి.త్ర్యంబకేశ్వర్ వద్ద వేదానుసారం వేగవేగంగా నేర్చుకోవడం, విధానం జరుపుకోవడం జరిగేది.

"నారాయణ నాగబళీ పూజ" పితృ దోషాలను నివారణకు చేసే ఒక వేదిక పూజారాధనా అయినా, పూజకు 3 రోజుల విలువ ఉంటుంది. విషయంలో నారాయణ బళి మరియు నాగబళి వంటి రెండు విధాల పూజలు కూడా కొన్ని వేళల ప్రారంభించబడుతుంది. తమ పితృలకు సంతోషం కలిగించాలని అనుకుంటూ, నారాయణ బళి పూజ ప్రారంభించబడుతుంది. ఇది కూడా తమ పాపాల నుండి విముక్తి కలుగజేయడానికి చేసే పూజ లో ఒకటి. పూజలు పితృ దోషాల లేదా పితృ శాపాల నుండి విముక్తి కోసం కూడా చేయబడుతుంది. మరియు పాపం చేసిన వారికి కూడా దీనిలో చేయబడుతుంది. పితృలకు శాంతి కలిగించడానికి మరియు సర్పదోషం నుండి విముక్తి కోసం నాగబళి పూజ కూడా చేయబడుతుంది. అలాగే యావన్ని మరణించి అంతిమ సంస్కారం చేయలేకపోయినా (వ్యక్తి ఇంట్లో ఉన్నప్పుడే ఉన్నాడు) అంతకుముందు వ్యక్తికి శాశ్వత సమాధి సాధనకు నారాయణ నాగబళి విధానం కూడా చేయబడుతుంది.

నారాయణ నాగబళీ పూజ ఎలా చేయాలి?

ఒక వ్యక్తి నాగా హత్య చేసినట్లుగా, లేదా అది చేసినట్లుగా, లేదా దానిని చూసినట్లుగా దానిలో ఆనందించిన వ్యక్తిని ద్వేషం తో నిందలు పట్టించుకొని దానిని చేసినా, తెలివి ఇచ్చినా ఇలాంటి వ్యక్తి నాగా హత్యకు సమానమైన పాపం అంటున్నారు. పాపం సమస్యలు సృష్టించడం ద్వారా దుఃఖాన్ని సృష్టించుకోవడం కలుగు పరిణామం నుండి తీసుకోవడం కలుగు అవసరం కలిగి ఉంటుంది. దాని పరిష్కారం కోసం విధానం చేయాలి.

మీ కుటుంబం లో లేదా మునుపు పీఠికల లో ఎవరైనా మృత్యువు జరిగింది అని ఉంటే, ఆత్మలకు శాంతి చేయడానికి విధము చేయబడుతుంది. మృత్యువు 90 రకాల కారణాలతో జరిగే అవసరం ఉంటే, కానీ ప్రముఖంగా కొన్ని కారణాల వల్ల దాని అంతర్జాతీయ రూపం ఉంటుంది:

ప్రళయాపవాద కారణంగా మృత్యువు

ఆత్మహత్య ద్వారా మృత్యువు

దుర్ఘటన ద్వారా మృత్యువు

పెళ్లి ద్వారా మృత్యువు

ధనాభిమానం ద్వారా మృత్యువు

ప్రముఖ కారణాల వల్ల కుటుంబ సభ్యుల పత్రికలో పితృ దోషం ఏర్పడుతుంది. ఇది నివారణకు నారాయణ నాగబళీ విధిని పనిచేస్తుంది. ఒక వ్యక్తి పుట్టిన జాతకంలో గ్రహ స్థితుల ప్రకార పితృ దోషం ఉంటే, జ్యోతిష్యులు నారాయణ నాగబళీ విధిని చేయాలని సూచిస్తారు. సంతాన ప్రాప్తికి కూడా, కుటుంబ ఉన్నతి కోసం నారాయణ నాగబళీ విధిని చేస్తారు.

నారాయణ బళీ పూజ:

నారాయణ బళీఅని మన కుటుంబంలో ఉన్న వ్యక్తి అకస్మాత్తుగా అపఘాతం లేదా స్వభావ విరుద్ధంగా మరణం పొందినా, వ్యక్తికి సద్గతి లభిస్తుందని కాదు కారణం వ్యక్తి కొన్ని కోరికలు లేదా అపేక్షలు మీరు నుండి నెరవేర్చుకోలేకపోవడం వలన అవి పూర్తిగా లేకపోవడం వలన సద్గతి లభిస్తుంది. సమయంలో పూజని చేసినట్లు సద్గతి పొందటానికి సహాయకంగా ఉంటుంది.

ఒక వ్యక్తికి తన నిశ్చిత మరణ సమయం రావాలి అంటే అకాలిక మరణం లేదా ఆత్మహత్య చేసిన వ్యక్తి శాస్త్ర నిర్దేశాల ప్రకార ఆత్మశాంతి ప్రార్థనలకు దహనం లేదా శ్రాద్ధ విధిలేని సందర్భంలో దుర్మరణం జరగాలి, అది జీవాత్మక స్వాతంత్ర్యాన్ని పొందకుండా లింగశరీరంలో తేరికపాటిస్తుంది. కాబట్టి, వ్యక్తికి సత్కర్మ లేకపోతే నారాయణ బళీ విధానం తెలియజేస్తుంది. ఇది వ్యక్తి లింగశరీరంలో గతి పొందడానికి సహాయపడుతుంది.

 

సద్గతి నారాయణ బళీ పూజనిసద్గతి నారాయణ బళీ పూజఅని కూడా గుర్తించబడుతుంది. సద్గతి అందువల్ల ఆత్మ స్వాతంత్ర్యం అనే అర్థం ఉంటుంది. గరుడ పురాణం లో సద్గతి నారాయణ బళీ పూజ యొక్క అర్థం వివరణ ఇచ్చినుంది.

నాగబళీ పూజ:

మీ ఇంట్లో ఎవరైనా తెలుసుకోలేదు - నాగ హత్య జరిగింది అని అర్థం అవుతుంది, అందువల్ల ఆ నాగం ఆత్మశాంతిని పొందలేదు మరియు వంశవృద్ధిని తడిసి కొన్నిసార్లు నిరోధించుకోలేదు. ఇతర రహస్య మార్గాల ద్వారా ఇంటిలో ఉన్న వ్యక్తులకు త్రాసా కలిగి ఉండేది. ఈ త్రాసాన్ని తీర్చిన కారణంగా, అంతర్జాతీయ నాగబళీ పూజను చేయడం అవసరంగా ఉంది. భారతదేశంలో నాగబళీ పూజ మాత్రమే త్ర్యంబకేశ్వర్ లో చేయబడుతుంది.

నారాయణ నాగబళీ పూజని చేయకుండా, ఏ విధంగా ఇంకా సమస్యలు ఎదురుపెట్టాలి?

• సంతతి లేకుండా అనివార్యంగా గర్భపాతం జరుగుతుంది.

• కుటుంబంలో వివాదం సంభవించుకోవడం ఉంటుంది.

• ఆకాల్యంలో మరణం జరుగుతుంది మరియు ఆత్మహత్య, రక్తం, భ్రూణ హత్య లంతి అనారోగ్య ప్రసంగాలు ఉంటాయి.

• కనబడినప్పటికీ పిల్లలకి నాగలు కనబడినట్లు జరుగుతుంది లేదా అకస్మాత్తులు జరుగుతూ ఉంటే కనబడవచ్చు.

• ఇంటిలో ఉన్న సువాసనలకు దుఃఖం, భయం, పరిస్థితికి అనుగుణంగా నిరంతర అస్వస్థతను సూచిస్తుంది, అపాయం కలిగిన అవకాశాలు ఉంటాయి.

• ఇంట్లో ఒక వ్యక్తి ప్రయాణం చేయాలి.

• వ్యాపారంలో హాని కలిగి కర్జా బజారి జరిగినట్లు కర్తవ్యం కారణం వ్యక్తి ఇంట్లో చేరుకున్నారు.

• సహోదర వంటివాటితో హాని కలిగింది, భూమి వ్యవహారం తప్పుగా జరిగింది.

• వివాదం నిర్ధారణ చేయడానికి కోర్టులకు సారిగా వెళ్ళవలసినది.

• ఉద్యోగంలో అయిష్టం జరిగినట్లు పని కన్నా లేదు.

• ఉద్యోగంలో ముందుగా ప్రమోషన్ లేదు.

• ఉద్యోగంలో లక్షలు లేవు లేదా వ్యాపారంలో విఫలత కలిగి ఉన్నారు.

• స్థిర వ్యాధులు ముందుగా వస్తాయి.

• ఇంటిలో పిల్లలకు వారంగా సంక్షోభం జరుగుతుంది, ఉదా. పదార్ధం తినకుండా ఉండడం, నిద్ర లేకుండా ఎదుర్కొనుట, పూర్తిగా నిద్ర లేకుండా తాపస్విని చేస్తుంటే ప్రభావం అవుతుంది, విద్యార్థికి లక్ష్యం లేకుండా అభ్యాసం చేయడం వలన సమస్యలు ఉంటాయి.

• ఇంటిలో నిరంతర అశాంతి వాతావరణం ఉంటుంది.

• ఇంటిలో వ్యక్తికి వామమార్గాలు పడతాయి ఉదాహరణకు, పరధన, వైద్యం కాదా అనేది ఉన్నాయి.

• పందినుల వలన కనీసం ఘటించిన వివాహం లేకుండా సంఘటించబడిన పరిస్థితులు ఉంటాయి.

మీరు నారాయణ నాగబళి పూజను ఎక్కువగా ఎక్కడ చేసుకోగలరు?

త్ర్యంబకేశ్వర దేవాలయం వాటి పరిసరంలో జరుగుతున్న అన్ని ధార్మిక విధులలో ఒకటి నారాయణ నాగబళి పూజ. త్ర్యంబకేశ్వర దేవాలయం యొక్క ముందు ద్వారంలో ఉన్న అహిల్యా గోదావరి సంగమం మరియు సతీ స్థలంలో నారాయణ నాగబళి పూజ నడుస్తుంది. అనేక ప్రాచీన గ్రంథాల్లో నారాయణ నాగబళి పూజ విధానం ప్రముఖంగా చెప్పబడింది.

నారాయణ నాగబళీ పూజ చేయడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది?

నారాయణ నాగబళీ పూజ మూడు రోజుల విధానంగా ఉంటుంది.

నారాయణ నాగబళీ పూజ ఎప్పుడు చేయాలి?

కామ్య కర్మాల కావలసిన ఫలాలు పొందడానికి నారాయణ నాగబళీ పూజ విధిని శుభ ముహూర్తంలో చేయాలి. జబ్తా గ్రహాలు బృహస్పతి మరియు శుక్రు "పౌష" నెలలో ఉన్నాయి, అప్పుడు అది చంద్ర పంచాంగంలో అతిరిక్త నెలము అని గుర్తించబడుతుంది. రోజులో సరైన ప్రారంభ కాలం 22వ చంద్ర స్థానం నుండి జరుపుకున్నారు అని మాత్రమే నారాయణ నాగబళీ పూజ ఆ రోజు చేసుకోవాలి. చంద్ర పండరవడి మరియు 5వ మరియు 11వ రోజులు నారాయణ నాగబళీ పూజకు పరిమితంగా పలుకుతాయి. కామ్య కర్మాల కావలసిన ఫలాలు పొందడానికి నారాయణ నాగబళీ పూజ విధిని శుభ ముహూర్తంలో చేయాలి. జబ్తా గ్రహాలు బృహస్పతి మరియు శుక్రు "పౌష" నెలలో ఉన్నాయి, అప్పుడు అది చంద్ర పంచాంగంలో అతిరిక్త నెలము అని గుర్తించబడుతుంది. రోజులో సరైన ప్రారంభ కాలం 22వ చంద్ర స్థానం నుండి జరుపుకున్నారు అని మాత్రమే నారాయణ నాగబళీ పూజ ఆ రోజు చేసుకోవాలి. చంద్ర పండరవడి మరియు 5వ మరియు 11వ రోజులు నారాయణ నాగబళీ పూజకు పరిమితంగా పలుకుతాయి. హస్త నక్షత్రం, పుష్య నక్షత్రం లేదా ఆశ్లేష నక్షత్రం ఈ నక్షత్రాల మీద ఈ పూజ చేయడం ఉచితంగా ఉంది.దయచేసి ఇతర నక్షత్రాల దినాలలో కాలేఖలను పాటించి వేగంగా, మృగ, అర్దా, స్వాతి మొదలైన ఇతర నక్షత్రాల దివసాల్లో కూడా నారాయణ నాగబలి విధానం చేసుకోవచ్చు. ఆదివారం, సోమవారం మరియు గురువారం ఈ పూజనను చేయడం సరికాదు.

ప్రతి వ్యక్తికి ఒక శుభముహూర్తం అవసరం, తన ఇచ్ఛా / కామ్య, తన పంచాంగం స్థితి ప్రకారం వేరుగా ఉంటుంది. కారణంగా, త్ర్యంబకేశ్వర్ లో ఉన్న తామ్రపాత్ర ధారి గురూజీతో చర్చా చేసి పూజనను ఇక్కడ చేయాలి. ఇక్కడ ఉన్న గురూజీ సంబంధిత అన్ని సమాచారాన్ని మీకు అందిస్తారు.ఈ పోర్టల్లో అధికారిక గురుజీతో మీరు సంవాదం చేయవచ్చు. "ధనిష్ఠా పంచకం" నారాయణ నాగబళీ చేయడం కూడా సరిగా లేదు. నారాయణ నాగబళీ పూజ గురుజీలోని అందరికీ అందుబాటులో ఉన్న తేదీల వాటిని ఆధారం తెలియజేస్తున్నారు. అది త్రంబకేశ్వర్ మందిరంలో శుభముహూర్తంలో జరుగుతుంది.

నారాయణ నాగబళీ పూజ ఎవరు చేయగలరు?

• శాస్త్ర ప్రకారం నారాయణ నాగబళీ పూజ ఒక పురుష ఒకే సమయంలో చేయగలరు కానీ స్త్రీ ఒకే సమయంలో చేసే విధంగా లేదు.

• కుటుంబ సదస్యుల ఉన్నతి కోసం విధురులు కూడా నారాయణ నాగబళీ పూజా విధానం చేసుకోవచ్చు.

• వంటిని పొందటానికి దంపతులు కూడా ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు.

• గర్భవతులు (ఏడవ నెలల గర్భావస్థ వరకు) ఈ విధానం చేయవచ్చు.

• హిందూ వివాహం అనంతరం, ఒక సంవత్సరంలో ఈ విధానం చేసినట్లయితే చాలా మంచిది కాబట్టి అందుబాటులోకి తీసుకోవడం లేదు (మరియు ఇతర పవిత్ర కార్యాల తరువాత ఈ విధంగా చేస్తున్నారు).

• తల్లి-తండ్రులు మరణించిన తరువాత, మృత్యు సంవత్సరం పాటు ఈ విధంగా చేయవచ్చు.

నారాయణ నాగబళీ పూజా పద్ధతి ఏమిటి?

నారాయణ నాగబళీ పూజ మూడు రోజులు పూర్తి అవుతుంది, ముందుగా ఉపయోగించిన విధానంపై సేరికల మూలక పూజలు నిర్వహించబడుతున్నాయి.

మొదటి రోజు:

• మొదటి కుశావర్త తీర్థంలో పవిత్ర స్నానం చేసి కొత్త వస్త్రం ధరించాలి. పురుషులు ధోతి మరియు స్త్రీలు సారీ వేసవచ్చు.

• విష్ణు పూజ మరియు విష్ణు తర్పణం చేయబడుతుంది.

• గురుజీ పంచదేవతల మూర్తులు అందుబాటులో ఉన్నవి: బ్రహ్మదేవ - చాందీ మూర్తి, విష్ణుదేవ - సువర్ణ మూర్తి, శంకరదేవ - తామ్ర మూర్తి, యమరాజు - లోహముల మూర్తి, ప్రేతం - శవము మూర్తి. ఈ పంచకలశాల మీద ఉన్నవి.

• యంత్ర విధానం-విధానం పాటించి హవనం చేయబడుతుంది.

• దక్షిణ దిశ దృష్టి తీసుకోవడం ద్వారా 16 పిండాల శ్రాద్ధం చేయబడుతుంది.

• తర్వాత కాకబలి చేయబడుతుంది.

• ఈ అన్ని విధుల తర్వాత పాలాశ విధానం చేయబడుతుంది.

• ఈ విధానంలో మానవుల రూపంలో ఉండే పుత్రుల పూజ చేసి తర్వాత అంత్యక్రియ చేయబడుతుంది.

• తర్వాత ఈ పుత్రుల పేర్లతో దశక్రియ విధానం చేయబడుతుంది.

రెండవ రోజు:

• మహిష్ఠ శ్రాద్ధం, సపిండీ శ్రాద్ధం మరియు నాగబలి విధానం చేయబడుతుంది.

మూడవ రోజు:

• పూజ మూడవ రోజులో అన్ని నకారాత్మకతను ధూళీపట్టి కార్య సాధించడానికి శ్రీ గణేశ్ ధ్యానం చేసి గణపతి పూజన చేయవలసినది.

• ఈ రోజు స్వర్ణ నిర్మిత నాగ పూజన చేయబడుతుంది మరియు దీక్షితులకు అర్పించబడుతుంది.

• ఈ రోజు పూజ చేయాల్సిన సమాచారం ఇక్కడ ఉన్నట్లు.

• నారాయణ నాగబళీ పూజ అయోజితం అవుతుంది మరియు అది ఒక రోజు ముందు అయోజించబడుతుంది. • ఈ విధానం చేయడం వలన భక్తులు ఒక రోజుకి పైరుకుని ఉండాలి. దీనిలో వ్యక్తి ఏవైనా స్పర్శం చేయటానికి అనుమతి లేదు మరియు వారి ఇంటికి లేదా శుభకార్యాలు పోయి వెళ్ళడానికి అనుమతి లేదు. • గురుజీలు ఇవ్విన నిబంధనలను పాటించి మూడు రోజులకు పాటు వాస్తవ్యం కార్యన్ని నిర్వహించాలి.

 

హిందీలో మరింత చదవడానికి క్లిక్ చేయండి
07 Mar '23 Tuesday

Ayodhya Ram Mandir | History | Architecture | Significance and How to Reach the Lord Ram Temple

Ayodhya Ram Mandir

Ayodhya Ram Mandir: History, Architecture, Significance, and How to Reach the Lord Ram Temple

The Ayodhya Ram Mandir, also known as Lord Shri Ram Temple, is a Hindu temple located in Ayodhya, Uttar Pradesh, India. The temple has been the center of a long-standing religious and political dispute in India. The new Hindu temple at Ram Janm Bhumi is being built, and Hindus worldwide are excited about its opening. We have all the info about the Ayodhya Ram Mandir opening in 2024. It's set to open on January 24, 2024, and Prime Minister Shri Narendra Modi will inaugurate it. Ayodhya, where the temple is, is considered a sacred place as it's the birthplace of lord Shri Ram. The temple is expected to be completed on February 24, 2024.

Once they announce the opening date, they will start allowing people to book tickets for a visit. To do that, you'll need to register for the Ayodhya Ram Mandir visit in 2024. This registration is essential if you want to see the new Ram Mandir once it's finished.

 

In this article, we will explore more about the history, architecture, significance, and how to reach the Ayodhya Ram Mandir.

History of Ayodhya Ram Mandir

The history of the Ayodhya Ram Mandir is centuries-old. The temple is built on the site believed to be the birthplace of Lord Ram, one of the most revered Hindu deities. The temple was demolished by the Mughal emperor Babur in the 16th century and a mosque was built in its place. The mosque, known as the Babri Masjid, stood on the site for centuries until it was demolished in 1992 by Hindu nationalists, triggering widespread violence and communal tensions in the country.

The Ayodhya dispute has been a contentious issue in Indian politics for decades. The dispute revolved around the ownership of the site where the Babri Masjid stood and whether it was the birthplace of Lord Ram. The dispute was finally settled by the Indian Supreme Court in 2019, which ruled in favor of the construction of a Ram Janmabhoomi temple on the site. The construction of the temple was undertaken by the Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra, a trust formed by the Indian government to oversee the construction of the temple.

Architecture and Features of the Ayodhya Ram Mandir

The Ayodhya Ram Mandir is a grand temple built in the Nagara style of temple architecture, characterized by its towering spires or shikharas. The temple is built using pink sandstone and is spread across an area of 2.77 acres. The temple is surrounded by a large courtyard and has several smaller shrines dedicated to other Hindu deities. The most striking feature of the temple is the giant Shaligram stone, a black stone believed to represent Lord Ram and brought from the Gandaki river in Nepal.

The temple is 161 feet high and has three floors, each with a different purpose. The first floor is dedicated to Lord Ram, while the second floor is dedicated to Lord Hanuman, and the third floor is a museum showcasing the history and culture of Ayodhya.

The temple complex also includes a yajnashala or a hall for conducting yajnas or Hindu fire rituals, a community kitchen, and a medical facility. The temple complex is spread over 67 acres and is expected to become a major cultural and religious center, attracting millions of devotees from around the world.

Significance of the Ayodhya Ram Mandir for Hindus

The Ayodhya Ram Mandir is considered to be one of the most important pilgrimage sites for Hindus. It is believed to be the birthplace of Lord Ram and is considered a sacred site. The construction of the temple is seen as a symbolic victory for the Hindu community, who had been fighting for the temple's construction for decades.

The temple is expected to contribute to the development of Ayodhya as a major religious and cultural center. It is also expected to create jobs and generate economic growth in the region. The temple is expected to attract millions of devotees from across India and the world, contributing to the development of Ayodhya as a major religious and cultural center.

How to Reach the Ayodhya Ram Mandir

Ayodhya International Airport, officially known as Maryada Purushottam Shri Ram International Airport, is an upcoming international airport designed to serve the cities of Ayodhya and Faizabad in the state of Uttar Pradesh, India. This airport is approx 8.5 km from Faizabad, Situated adjacent to NH-27 and NH-330 at Naka, in the Ayodhya district, the airport's name was changed to honor Lord Shri Rama in 2021. the airport is scheduled to be inaugurated by Prime Minister Narendra Modi on December 30, 2023. Flight operations are expected to commence from January 10, 2024. Charan Singh International Airport in Lucknow, which is approximately 135 km from Ayodhya can also be a good option, one can hire a taxi or take a bus to Ayodhya.

Ayodhya is also well-connected by road, rail Ayodhya Junction railway station, situated in the city of Ayodhya, Uttar Pradesh, India, is a key railway hub serving the region. Within Ayodhya, it stands as one of the two major railway junctions, the other being Faizabad Junction.  which is well-connected to major cities in India. You can take a train from Delhi, Mumbai, Kolkata, or other major cities to Ayodhya. From the railway station, you can hire a taxi or take a local bus to the temple.

Ayodhya is also connected to major cities in Uttar Pradesh by road. You can take a bus or hire a taxi from Lucknow, Varanasi, or other major cities to Ayodhya.

 Conclusion

The Ayodhya Ram Mandir is not just a temple, but a symbol of faith, unity, and cultural heritage. The construction of the temple is a landmark event in the history of India, signifying the triumph of truth, justice, and righteousness. The temple is a testimony to the enduring spirit of the Hindu community and their unwavering devotion to Lord Ram.

The Ayodhya Ram Mandir has been the center of a long-standing religious and political dispute in India. However, with the construction of the Ram Janmabhoomi temple, the dispute has been settled, and the site has been restored to its rightful owners. The temple is a beacon of hope and inspiration, reminding us of the power of faith and the strength of the human spirit.

As India prepares for the inauguration of the Ayodhya Ram Mandir, the temple promises to be a place of spiritual and cultural awakening. It is a monument to India's rich cultural and religious heritage, and a testament to the enduring legacy of Lord Shri Ram.

 

 

 

16 Feb '23 Thursday

Tuljapur Tuljabhavani Devi Mandir | Tuljapur Devi Temple

Tuljapur Tuljabhwani Mandir

Tuljapur Tuljabhvani Devi Mandir Maharashtra

Tuljabhwani (तुळजाभवानी) is a form of Goddesses Sati or Parvati. Tuljabhwani Mata mandir is the second shakti peeth among 51 Shakti peeths of India. When Mahadev's wife Sati committed self-immolation, the sad Mahadev carried the body of his beloved wife and wandered around the earth. And because of that disturbance started to be created on  the earth. Lord Vishnu divide Sati's body into 51 pieces by using his Sudarshan Chakra to stop Mahadeva. Pieces of Sati's body fell on the earth, Shakti Peethas were created.

tuljapur tuljabhwani devi mandir

 The Temple of Tuljapur devi is famous as one of the three and a half Shaktipeeths in Maharashtra. This temple is located at Tuljapur in the Usmanabad district of Maharashtra, India. Tuljapur devi is situated on “Balaghat hill” which is 45 Km away from Solapur city. Earlier this place is known by the name Chinchpur.

Tuljabhwani devi is known by many names such as Sati, Turaj, Kukalan, Durga, Parvati, Bhagwati, Amba, and Jagdamba. Tuljapur temple of Tuljabhwani devi is considered Swayambhu  (Self Manifested). Swayambhu Murti of Tuljapur devi

 is 3 feet tall. Tujaljabhavani devi has eight hands and every hand has one weapon. The word Bhavani means the life-giver.TuljapurTuljabhwani temple was built by Mahamandaleshwar Mahadev of the Kadamb family in the 12th century. During today’s period the management of Tuljapur mata mandir is done by the people of Palekar Bhope family. Tuljabhwani devi is considered the important goddess and Kuldaivat of many families.

In many stories of Shivaji Maharaj name of Tuljabhwani is mentioned many times. Shivaji Maharaj is one of the biggest worshiper of Tuljabhwani devi. It is said that Shivaji Maharaj visited many times in Tuljabhwani devi madir of Tuljapur. 

The Main gate name of Tuljabhwani mata mandir is Sardar Nimbalkar. And the other two entrances are named Shivaji Maharaj's father shahaji and his mother Jijabai. 

There is a mandir of Sage Markandeya rushi near the Tuljabhvani temple entrance and a sacred fire pit in front of the main Tuljabhvani temple. There are religious libraries named after Sant Dnyaneshwar and Tukaram.

Tuljapur Tuljabhwani

 Before entering the Tuljabhvani mata madnir Gomukh Tirtha is on the right side of the steps and Kallol Tirtha is on the left side. Gomukh Tirtha means water coming from the mouth of a cow. This Gomukh water of Tuljapur temple is considered very sacred. The water of Gomukh Tirtha falls from a height of 6 feet and bathing in this water removes all sin. The water flow of Gomukh Tirtha comes from the Ganga Nadi. The Tuljabhvani temple area has Amrit Kund, Datta mandir, Siddhivinayak mandir, Adishakti, and Annapurna Devi mandir.

Tuljapur temple of Tuljabhvani Mata is worshiped daily with elaborate rituals. Daily worship of Tuljabhvani includes many rituals such as anointing Tuljabhvani, changing her clothes, Panchamrut Abhisheka, and offering food to her.

On the occasion of Kojagiri Poornima and Dashami, lakhs of devotees come from all over India to worship Tulja Bhavani. Sharadiya Navratri, Shakambhari Navratri, Ashwini Poornima, and Chaitra Poornima are the most important Yatras of Tulja Bhavani Temple in Tuljapur. Navratri is the most auspicious festival celebrated in Tuljabhvani  Temple. 

 

History of Tuljapur Temple of Tuljabhvani :

Skand Puran says that once upon a time, Sage Kardam and his wife Anubhuti lived in Tuljapur. After the death of Kardam Rishi, his wife performed penance on Bhavani Devi. One day when the demon Kukur began to trouble her, mother Tuljabhvani killed the demon. Since then Tulja Bhavani is known as the destroyer of evil demons. Due to the belief of some devotees of Tuljapur, Bhavani Mata settled on the Balaghat hill of Tuljapur and since then she came to be known as Tuljabhavani Devi.

 

Pooja and Programs Performed in Tuljapur temple of Tuljabhavani

 • Ooti Pooja: Devotees who come for darshan fill devi’s ooti after having darshan of the goddess. You can fill Ooti of Tuljabhwani at any time in the temple.
 • Abhishek Pooja: Abhishek Puja of Tuljabhavani Devi is performed between 6 am to 10 am and between 7 pm to 9 pm. If the devotees want to perform Abhishek Pooja, a religious fee is 50 Rs.
 • Sinhasan shrikhndi Pooja: Sinshana Pooja is performed with 70 liters of Srikhand, curd, milk, mango juice, or sugarcane juice as per the devotee's wish. Devotees need to make a booking first if they want to perform the Sinhasan Pooja in Tuljapur devi mandir. Simhansa Pooja is performed at 5 am and 2 pm. A religious fee of Rs.1001 is charged for the Sinhasan Pooja.
 • Gondhal Pooja : Gandhal Puja is performed outside the main Mandir. This Pooja is performed by newly married couples. A religious fee of Rs.20 is charged for this puja.
 • Kmkum Sada Program : A married woman pours the water of kunku around the Homakunda to keep her good fortune and to have plenty of wealth, grain, and happiness in her life.
 • Dandwat : In Dandavat ritual devotees bathe at Kallol and Gomukh Tirtha and circumambulate the temple by prostrating at the Homakunda near the temple. Many devotees are seen doing this ritual to fulfill their vows.
 • Child’s first hair removal program : After many devotional vows, devotees perform their baby’s munj ritual at the Tuljabhavani temple to fulfill the vows. And a religious fee 151 is charged for this Munj ritual.
 • Marriage ceremony’s : Many people perform wedding ceremonies in the Tuljabhavani temple area to seek the blessings of the mata. There is no need to decide any muhurta and timing to get married in this area.
 • Puran Poli Naivedyam : Puranpoli, Dahibhata naivedya are offered to the Tuljapur Devi and meat offerings are made to Mahishasura at the foot of the Goddess. And in the morning during the Charan Tirtha, bhaji bhakri navedya are offered to the Tuljabhavani devi. 

Pooja timing of Tuljabhavani Temple: 

 • Kakad Arti: 4:30 Am
 • Abhishek Pooja: 6 Am to 10 Pm
 • Vastralankar Pooja and Dhoop Arti: 11 Am
 • Evening Abhishek Pooja: 7 to 9 pm 

Tuljapur Temple Development : 

Under the chairmanship of the collector of Osmanabad district, one committee has been formed for the temple’s development. This committee is doing many kinds of work for the comfort of devotees and the development of the mandir. The committee has done the following work for the development of the Tuljapur devi mandir.

1) Solar power project in the temple premises, the administration has approved a target of 264.00 for this project.2) Provision of vehicle parking facilities. 3) Accommodation for devotees. 4) Shopping center on the temple premises. 5) Creation of a scenic environment around the temple. 6) Development of a garden around the devi mandir. 7) Convenience of steps from parking to the main devi mandir. 8) Construction of Darshan Mandap. 9) Renovation of Kallol Shrine. 10) Facilitation of libraries and collections.

Tuljapur Tuljabhavani Sansthans has provided various facilities for devotees like accommodation, food, Tuljapur darshan pass, online donation, Online Pooja pass, and Tuljapur live darshan.

 

Tuljapur Tuljabhavani Live Darshan Facility : 

Tuljabhavani Sansthan has started a live darshan facility for devotees, people can watch live darshan on the link provided on the website of trust श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थान . A 24-hour police post has been provided for the protection of the Tuljapur  temple and for proper darshan during rush hours.

 

Major Shakti Peetha's to visit in Maharashtra :

 • Vani saptashrungi devi mandir: Vani Saptashrungi devi mandir is located in Nashik city of Maharashtra, India. Saptashrungi Temple is half shakti Peetha among three and a half shakti Peeta’s of Maharashtra and 51 Shakti Peetha’s of India. Vani devi mandir is 473 Km away from Tuljapur devi mandir.
 • Mahalaxmi Temple Kolhapur: Mahalaxmi Temple is located in Kolhapur, Maharashtra, India. This is one shakti peeth among three and a half shakti peeth’s of Maharashtra. Mahalaxmi temple of Kolhapur is 282 Km away from the Tuljapur devi mandir. 
 • Renuka Devi Mahur Temple: Renuka devi mahur temple is located in the district of Nanded, Maharashtra, India. It is one between three and a half shakti peethas of Maharashtra. Renuka mata mandir is 351 Km away from Tuljapur Tuljabhavani mata mandir.  

 

13 Feb '23 Monday

Shirdi Sai Baba Temple | Shirdi Darshan

sai baba images

Shirdi Sai baba Temple

Sai Baba is considered to be the greatest and most powerful saint of India. Sai Baba is worshiped as God in many countries outside India. In the early days, there were only a few people in Shirdi who worshiped or believed in Sai Baba. But today Shirdi temple is known all over the world for the miracles and footprints of Sai Baba. Sai Baba is also known as Shidananta Sadguru Sainath Maharaj. Shirdi is a village in Ahmednagar in the Indian state of Maharashtra. Shirdi is famous as the home and Samadhi place of Sai Baba who taught everyone "Sabka Salik Ek". Shirdi has become a holy and famous religious place teaching Shraddha (faith) and Saburi (Fsa) to devotees of all religions.

sai baba images

Shirdi is an important shrine for pilgrims in India as well as overseas. Every year people come from different places to have darshan of Sai Baba and see this magnificent temple. Whenever there is any festival in Shirdi temple, lakhs of devotees are seen in Shirdi Sai Baba Mandir. Every Thursday Saie baba's Palkhi Sohla is taken from the Shirdi Sai baba Temple to Dwarka Mai, then Chavadi, and back to the main temple.

It is believed that on August 1918, Sai Baba told his devotees that he would soon leave his body by the end of September, Sai Baba's health deteriorated, and he passed away on Vijayadashami, on 15 October 1918. The last rites took place at Butiwad in Shirdi which is famous today as Shirdi Sai Baba's Temple.

 

The temple is built on an area of ​​200 square meters, the Shirdi temple is considered to be the most active organization in India. The interior of the Shirdi temple and the Kalsh of the temple is made of gold. The beautiful idol of Sai Baba is made of marble rock by a sculptor named Balaji Basant Tali, SaiBaba's gold crown on his head adds to the beauty of the idol. Saibaba's idol is kept near the Samadhi. The Saibaba temple in Shirdi has a life-like painting of Saibaba by Mumbai-based artist Shanmrao Jaykar.

Not only on certain days but every day thousands of devotees come to Shirdi to take the darshan of Saie Baba. Respecting Sai Baba's teachings of “Sabka Malik Ek”, all people live in Shirdi believing in the equality of all religions. When Saibaba first came to Shirdi, he came to Shirdi as a fakir and after that Shirdi became his permanent residence. It is said that Saibaba was only 16 years old when he first time came to the Shirdi. He wears a dress like fakirs. He had never cut his hair. His hair was always tied up in a white cotton cloth which gives him a Muslim look. Many people think he is a Muslim Fakir. Many people think he was a crazy man and kids used to beat him. 

After staying in Shirdi for a few days, he left Shirdi and returned to Shirdi after the Indian Uprising of 1857, after which Shirdi became his permanent residence. Saibaba lives like an ascetic. The people of the village felt surprised to see a boy of only 16 years sitting under a tree doing penance. There was an old mosque in Shirdi which Saie Baba had made his residence. Sai Baba used to stay alone in that mosque and live by taking a bhiksha. A fire was constantly burning in that mosque. He used to give holy ashes from that fire to people who went to see Shirdi Saibaba. People used the ash given by Sai Baba as medicine. Shirdi Sai Baba's ashes are said to have cured many sick people. Many people who stayed with Saie Baba became well-known saints and spiritual persons. Because of these many miracles of Shirdi Sai Baba, people started to consider him a god or sant, and many people come only to see him.

The meaning word Saie is God. Still, no one knows what Shirdi Sai Baba's real name is. Saibaba's first devotee Mahalsapati Nagare gave the name Sai to Sai Baba. 1838 is said to be his year of birth. It is believed that Saibaba was born in the village of Pathri, while some people say that Saie Baba was born in Tamil Nadu.

Sai Baba's devotees believe in the miracles performed by Sai Baba. He has appeared to the devotees in the form of different gods and goddesses and some in their dreams according to the faith of the devotees. Many such experiences of Sai Baba's devotees have been recorded.

sai baba images

Sai Baba was always against the caste system. Whether Sai Baba himself was Muslim or Hindu is still not clear to people. Sai Baba gave the Hindu name Dwarka Mai to the Muslim mosque in which he lived. Saie Baba asks Muslims to read great books like Quran, and Hindus to read Ramayana and Bhagwat Gita. People believed Sai Baba to be an incarnation of the Hindu god Dattatray. To love any person without discrimination, to act with compassion, and to act with patience (Saburi) is Sai Baba's teaching to his devotees. Sai Baba tells his devotees to do their duty and be content, do charity. Saie Baba's teachings were always centered around forgiveness, charity, equanimity, compassion, and devotion.

 

Shirdi Sai Baba Arti Timing

Opening Time: 4:45 Am 

Bhuali Arti: 5 Am

Kakad Arti: 5:15 Am

Mangal Snaan: 5:50 Am

Darshan Timing begins:6:25 Am

Dhuni Pooja in Dwarkamai: 11:30 Am

Pthi in Samadhi Mandir: 4 Pm

Dhoop Arti: At Sunset

Shej Arti: 10:00 Pm 

 

Shirdi VIP Darshan Pass

VIP Darshan pass facility is available for devotees. You can book VIP Shirdi darshan Pass online or offline. For VIP darshan you have to pay only Rs.200 per person. Car parking facilities have been provided by considering complete safety for the vehicles of the pilgrims.

 

Shirdi Sai Baba Mandir Accommodation, Donation Facilities

Shri Sai Baba Sansthan Trust is working on the development of Saibaba Temple and Shirdi. In the Prasadalaya of Shirdi Temple, people of any caste are welcomed and given food. During the temple's renovation by the Shirdi Sai Baba mandir Trust in 1998-99, various facilities were provided. Like, The facility of the line for darshan, lunch and dinner facility, donation counter, Hospitals, accommodation, many stalls of worship materials, etc. have been provided for the devotees.

 At least 20 to 30,000 devotees come every day for darshan at Saibaba samadhi temple.Shree Shirdi Saibaba Sansthan Trust has provided many accommodation facilities for the pilgrims at affordable prices and with all comforts. There you will also find many accommodation facilities like Sai Ashram, Daravati, Bhakta Niwas, etc. Pilgrims can also book rooms online from the official website of Shirdi Sai Baba Sansthan Trust. 

The institute has also started many donation facilities. Sansthan accepts donations from devotees through any mode of cash, bank-to-bank transfer, donation counter, or post. A devotee can donate only 1,99,999 in cash in a day and if a devotee is going to donate in foreign currency, he has to submit a xerox copy of his passport.

 

How To Reach Shirdi Saibaba Temple

Private buses are easily available from every city to reach Shirdi. Aurangabad Airport is the nearest airport to Shirdi which is 130 KM from Shirdi. Maharashtra State Transport buses are available from every major city of Maharashtra. Kopargaon railway station is the nearest railway station to Shirdi at a distance of 16 KM. From Kopargaon Railway Station to Shirdi Sai baba Temple you will find many private vehicles.

 

Places To Visit Near Shirdi Mandir

 

Trimbakeshwar Temple

Trimbakeshwar is 90 Km away from Shirdi Sai Baba Mandir. This holy temple is located in Trimbak village of Nashik district. Trimbak is the place where Maharashtra's longest river Godavari originated. And Trimbakeshwar temple is one of the divine Jyotirlingas. The Hindu ritual Naryan Nagbali Pooja is only performed in Trimbakeshwar.

 

Saptashrungi Devi Mandir

Vani Saptashrungi Temple is 139 Km away from Shirdi Sai Baba Mandir. Saptashrungi Temple is surrounded by seven Sahyadri hills. The idol of Saptashringi Devi is self-contained in the forts of Vani village.

 

Shani Shingnapur

Shani Shingnapur is 72 Km away from the Shirdi Sai Baba Mandir and is located in Newasa, Ahmednagar, Maharashtra. This is the temple of Lord Shani Dev. The specialty of Shani Shingnapur is that no house has a door or people never lock the door.
 

 
09 Feb '23 Thursday

Copyrights 2020-21. Privacy Policy All Rights Reserved

footer images

Designed and Developed By | AIGS Pvt Ltd